TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

Cập nhật tiến độ xây dựng của The Zei từ nay đến 2021.

40%

TỔNG TIẾN ĐỘ

52%

Với tinh thần làm việc khẩn trương và đặt chất lượng lên hàng đầu, đội ngũ thi công của The Zei luôn miệt mài tại công trường để giữ vững niềm tin với các chủ đầu tư và khách hàng.

Tháng 9/2019

55%
52%

Hoàn thành khối lượng xây dựng khối đế

Tháng 6/2019

46%
52%

Bắt đầu thi công phần thân

Tháng 4/2019

48%
52%

Hoàn thành 4 tầng hầm