TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

Cập nhật tiến độ xây dựng của The Zei từ nay đến 2021.

65%

TỔNG TIẾN ĐỘ

52%

Với tinh thần làm việc khẩn trương và đặt chất lượng lên hàng đầu, đội ngũ thi công của The Zei luôn miệt mài tại công trường để giữ vững niềm tin với các chủ đầu tư và khách hàng.

NGÀY 15/5/2020

55%
52%

Hoàn thành mặt sàn tầng 35 dự án

NGÀY 18 THÁNG 7 /2020

46%
52%

Chính thức Cất nóc dự án tầng 42

QUÝ 2 /2021

48%
52%

Dự kiến bàn giao nhà