THE ZEI LIFE

Get the full story with The Zei Life’s Magazines

The Zei – Summer

Summer …

“Thành phố thẳng đứng” – xu hướng làm “điên đảo” thế giới

Những tòa nhà cao chọc trời, tòa nhà sau ra đời cao hơn tòa nhà trước ngày càng dễ thấy ở các khu vực phát triển trên thế giới.

The common space for a modern family!

The common space is a need for every single modern family while each member still has his own privacy…