Cập nhập tiến độ thi công tại The Zei – Ngày 18/9/2019

The Zei đã hoàn thành sàn chuyển khối đế và bắt đầu chuyển sang thi công phần khối căn hộ, hiện tiến độ chung của toàn dự án đang được đảm bảo. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế.

Bất chấp thời tiết thất thường, The Zei vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ thi công và đạt chất lượng cao nhất

Phần khối căn hộ đang dần hình thành

Dầm sàn chuyển với độ dày 2,5m 

#TheZei #TheZeiLife #StartLivingNow